Eğitim

 • Serbest Zaman Etkinlikleri


  Büyük-küçük kas gelişimlerini destekleyen, hareketler sayesinde enerji boşalımınız gerçekleştiren eğitimler bulunuyor. Sosyalleşme, karşısındaki ile ilişki ve anlaşma kabiliyeti, iş birliği yapma ve beraber uğraş verme gibi aktiviteler ile birlikte liderlik vasıflarını öne çıkaracak durumları yaşaması sağlanır. Bazı zamanlarda ise grup liderlerini izleyerek bir takım bilinci ve öndeki sorumlu kişiyi takip etme aktivitesi olur. Grup ile birlikte hareket etme becerisi kazanmış olur. Bu aktivitelerin genel olarak müzik, evcilik, fen, doğa ve yaşam gibi aktivitelerden esinlenelerek bu durumların kazanılması sağlanır.

 • Sanat Etkinlikleri


  Her çocukta olan sanatçı yeteneği bu etkinlikler ile ortaya çıkar, keşfedilmeyen müzikleri öğrenmesi onlar için çok heyecanlı olmaktadır. Resim ve müzik bunların en önemlileridir. Vurmalı çalgı, telli çalgı ve sesler ile yapılan farklı müzikleri gördükçe bu konulara eğilmeleri mümkün olmaktadır. Düşüncülerini ve gördüklerini aynı zamanda bilinç altındakileri resim,yazı ve çizgiler ile ifade etmesi doğal bir yetenektir. El-göz korrdinasyonunu sağlaması ve farklı materyaller ile hemn fiziksel becerilerini hem de kas gelişimlerini faydalı şekilde gerçekleştirmektedirler.

 • Türkçe Dil Etkinliği


  Aklındaki fikirleri açıklamaları beklenen durumdur. Olaylara bakış açısı ve düşüncelerini anne-babadan görüdüğü tepkileri benzer durumlarda da sergilemeye çalışırlar. Neden-sonuç ilişkisini kavramaya çalışmaktadırlar. Türkçe dil etkinlikleri bu durumlarda en faydalı aktivitedir. Duygularını sadece yazı-resim ile değil söz ile ifade etmektedirler. Vücut hareketler, gülüşü, mimikleri ve göz,kaş hareketleri düşüncelerini yansıtır. Anı zamanda söz ile de ifade ederse net olarak ortaya koyar. Başkalarının konuşmasını dinleme, sırasını bekleme, söyleceklerin gruba hitap şeklinde gerçekleştirilmesi burada kazanılan aktivitelerdir. Hem cesaret kazanması, utangaçlıklarının gitmesi ve kişiliklerinin oturması için temel bir prensiptir. Kendilerine olan güvenleri ve akıcı konuşmaları gelişir. Genel konuşma kurallarını kazanır.

 • Müzik Etkinliği


  Ritim yapması ve bazı ritimlere ayak uydurması çocukların keyif aldığı aktivitedir. Sosyal sorumluluk kazanması ve grup olarak bir etkinlik yapması müzik ile mümkündür. Hep birlikte müzik söylemeleri dans etmeleri, vurmalı-sesli müzik aleti kullanmaları hem kulak hem de ritimleri kazanmalarını sağlar. Şarkı sözlerini de söylemeleri farklı kelimeleri öğrenmelerini sağlar. Eski şarkılar burada tercih sebebi oluyor ki bu çocukların etkili müzik becerisi kazanmasına neden olur.

 • Oyun Etkinliği


  Oyunlargenel itibari ile çocukların düşünceleri geliştiren aktivitelerdir. Keyif aldıkları için de tercih edilen durumdur. Hayal gücünü geliştiren ve boş zamanlarda oyun oynayabilecekleri faydalı etkinlikler seçilmektedir. Yaşlarına ve gelişimlerine göre uygun oyunlar oynamaları gerekiyor. Kullanılan araç ve gereçler ile yaş grubuna uygun ve tehlikeli olmayan aktivitelerden gerçekleştirilir.

 • Fen Etkinlikleri


  Fen etkinlikleri çocukların gelişimlerinde etkili rol oynar. Hayata karşı bakış açılarında ve hareketlerine değişiklikler yapar. Davranışlarını etkilemesinin yanı sıra ilgi alanlarını genişletmektedir. Bu sayede daha etkili düşünme yolları öğrenirler ve problemleri çözmesi gelişir. Doğal çevrelerde olan olayları kavraması gelişir. Bir hayvan ve bitkinin varlığını kavraması ve bunları çözmesi önemli bir etken olarak inceleme ve keşfetmesini geliştirmektedir. Hayvan besleme, deney yapma, maddelerin neden kullanıldığı gibi spesifik olayları farkederek buraya yönelmeleri sağlanır. Soru sorma ve cevabını aramak en beklenen durumdur ki bu durumda çocuklar araştırmayı ve keşfetmeyi çözmeye çalışırlar. Etrafındaki olup bitenlerin yanı sıra, şehir hayatında göremediği doğada olup bitenleri farketmelerini sağlarlar. Keşif duygusunu geliştiren bu etkinlikler dikkat ve alakanın üst düzel olduğu bölümlerdir.

 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliği


  Okuma yazma etkinliği ilkokula başlamanın öncesinde kazanılması gerekn en önemli beceridir. Bu sayede ilkokul hayatı daha verimli ve kolay geçecektir. Hazırlık düzeyini geçen öğrenciler gelişimlerini yaşıtlarının gerisinde kalmadan hatta ilerisinde olacak şekilde tamamlarlar. Verilen ödevi anlaması, çalışması ve çözmesi oldukça kolaylaşmaktadır. El-göz koordinasyonu kazanılan en önemli faydadır. Bu sayede hızlı yazması düzgün konuşması gelişir. Gruplama ve ayırma özelliği gelişir. Cümle kurması oldukça kolaylaşır ve soru sorması çok etkili bir hal kazanır. Bu sayede aldığı cevaplar onun okuma yazmasındaki rollerini geliştirir. Eksik tamamlama ve grup ile yapılan etkinliklerde ise yarışma gibi olayların bilincine kavuşmaktadır.

 • Matematik Etkinlikleri


  Beyin gelişimi için en önemli etkinlik matematik olarak öne çıkyıyor. Etrafındakileri her zaman merak eden çocuklar araştırır ve bunun ne işe yaradığını çözmeye çalışır. Hayat boyu matematik becerisi kazanmış bir çocuk kolay öğrenir ve durumları kolay çözer. Zihinleri tarafından doğru anladığı durumlar fazla olacaktır. Planlama sırasında ayırt etme, ölçme, toplama, çıkartma ve bölme gibi aktiviteleri canlı materyaller ile gerçekleştirerek hayatın bir parçasının da matematik olduğunu kavrarlar. Matematikten korkmadan becerilerini kazanırlar.

 • Değerler Eğitim Programı


  Nitelikli gelişmeye çok önem vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu "Değerler Eğitimi Programı" bünyesinde temel erdemler ve iyi bir birey olma programları öğrencilere aktarılmaktadır. Gelecek toplumumunuzun bireyleri olacak evlatlarımız için bu bilinç anaokulumuzda kazandırılmaktadır. Bu bilinç ile faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu eğitim sayesinde sorumlu davranış, kendisini geliştirme, problem çözme gibi becerileri zaten kazanmış olmaktadırlar. Bu kazanımlarının yanı sıra adalet, anne-baba sevgisi, şefkat, merhamet, doğruluk, cesaret, tevazu, saygı-sevgi gibi başlıkların altında en temel kazanımları elde etmektedirler. İlerki yaşantılarında insanlara faydalı olmak, kanaatlar, barışçı, çevreci değerlere sahip öğrenciler olmalarına destek olunur.

 • Mutfak Etkinliği


  Mutfak etkinlikler sosyal bir kazanım olmak ile birlikte küçük kas gelişimine faydası olmaktadır. Besinleri, gıdaları, içecekleri ve en önemlisi annelerini analmakta etkilidir. Okulda yediği yemeklerin nelerde yapıldığını anlaması önemli ve neye faydalı olduğunu araştırmalarını öğreniyorlar. Evde yedikleri yemeklerin nasıl yapıldığını ve hayat devamlılığı için ne kadar önemli olduğunu kavramaları sağlanıyor. Farklı bir bakış açısı ile birlikte yemek yapmayı öğrenmenin nasıl bir his olduğunun bilincine varıyorlar. Bir yetişkin gibi davranıp mutfağa yönelirler ve "hadi yemek yapalım" derler.

 • Aile Katılımı


  Aile bireylerinin ve çocuğun becerilerine ortaya koyma süreci olarak önem arz etmektedir. Anne ve babaların çocukların gelişimlerine katkı sağlayacağı ortamlar oluşturulur ve bu etkinlikler hep birlikte gerçekleştirilir.

  Bireyler ve çocuklar birlikte ortak yaşamda okulda yaptığı gibi aktiviteleri evlerinde de yapabilirler. "Aile Katılım Günü" programı bünyesine bu aktiviteler anne-babaların katılımları ile okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

  Meslekleri öğrenme, iş gücünü farketme, hobi çalışmaları, gerçek gezi ve aktiviteler, müzik etkinliği gibi zaman alıcı işler ile anne-babalar okulda çocukları ile birlikte keyif alırlar ve çocuklar okulu daha keyifli olarak yaşamaya devam ederler.